Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2014

9847 0034

lothiriel-starr:

And then there’s Thranduil. 

Reposted fromhearthburn hearthburn
Olamik
1477 c609
Reposted frombutterbeer butterbeer

April 21 2014

Olamik
0661 7575
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly

January 13 2014

Olamik
6917 9399
Reposted fromcountingme countingme

January 09 2014

Olamik
And you will never know
I will never show
What I feel
What I need from you... no.
— ♥Imany
Reposted frommefir mefir

January 08 2014

Olamik

January 07 2014

Olamik
Olamik
Play fullscreen
My heart still thumps
Reposted byreloveution reloveution

January 04 2014

Olamik
6828 20b3 500
Reposted fromblackrose blackrose
Olamik
Olamik
Nie wiem, masło maślane :p
Olamik
raczej przykre jest to, że nie potrafimy być tacy w prawdziwym życiu :) Zupa, jak każdy inny portal, służy teraz szczególnie do kreowania siebie w wirtualnej postaci, a przecież to jest o wiele prostsze niż prawdziwe życie..

December 20 2013

Olamik

December 18 2013

Olamik
0575 6622
Reposted fromMuppet Muppet

December 17 2013

Olamik
4413 4aed
Reposted fromrossana rossana

December 15 2013

Olamik
Play fullscreen
więc ile jeszcze razy?

December 14 2013

1233 a589
Reposted fromwestedcrean westedcrean
Olamik

Jestem piosenką

Jestem bardzo wartościowa bo niedokończona

Jestem piosenką która opowiada historię wielu ludzi

Jestem i czekam na dokończenie moich zwrotek


December 11 2013

Olamik
Olamik
6979 15ba
Reposted fromiamstrong iamstrong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl